KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

November 30, 2023

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại C tại Trường Đại học Quốc tế: Phát triển và tăng cường nhận diện đối tượng cho hệ thống tự động giám sát bằng camera và RFID tầm xa

1. Tên đề tài: Phát triển và tăng cường nhận diện đối tượng cho hệ thống tự động giám sát bằng camera và RFID tầm xa 2. Mã số C2022-18-10 3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lý Tú Nga Nhóm nghiên cứu gồm: 01 TS, 01 ThS và 01 Sinh viên đại học. 4. Đơn …

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại C tại Trường Đại học Quốc tế: Phát triển và tăng cường nhận diện đối tượng cho hệ thống tự động giám sát bằng camera và RFID tầm xa Read More »

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại C tại Trường Đại học Quốc tế: Xây dựng mô hình học sâu phát hiện vùng giả mạo trên ảnh

/*! elementor – v3.17.0 – 08-11-2023 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} 1. Tên đề tài: Xây dựng mô hình học sâu phát hiện vùng giả mạo trên ảnh 2. Mã số C2022-28-08 3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Huỳnh Khả Tú Nhóm nghiên cứu gồm: 1 TS (chủ nhiệm đề tài) và 03 SV. 4. …

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại C tại Trường Đại học Quốc tế: Xây dựng mô hình học sâu phát hiện vùng giả mạo trên ảnh Read More »

Thông báo sinh hoạt lần 4 năm 2023 Câu lạc bộ Nghiên cứu liên ngành lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Thư mời Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô đến tham dự: BUỔI SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Lần 4, năm 2023 Thời gian: 08g00, Thứ Bảy, ngày 02 tháng 12 năm 2023 Địa …

Thông báo sinh hoạt lần 4 năm 2023 Câu lạc bộ Nghiên cứu liên ngành lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn Read More »

Hướng dẫn một số nội dung Thông tư 03/2023/TT-BTC tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính (Thông tư 03) về quy định lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) hướng dẫn một số mức chi tối đa liên quan đến việc thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tại ĐHQG-HCM.

Scroll to Top