KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đối ngoại KH&CN

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác với UBND tỉnh An Giang, theo lời mời của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tổ chức Đoàn công tác đến tỉnh An Giang triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác ngày 29-30/11/2023.
Hiện nay, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu với tốc độ ngày càng nhanh và được cho rằng nó sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị trên toàn thế giới. Cuộc cách mạng này thực tế đã mang lại cơ hội cũng như thách cho các quốc gia, cơ hội chính là các quốc sẽ có điều kiện tiếp cận để phát triển về trình độ khoa học và công nghệ và hòa nhập với thế giới nhưng thách thức là nếu không theo kịp thì sẽ bị tụt hậu ngày càng xa.
Thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”, Khoa Y ĐHQG HCM đã tổ chức cuộc thi Hoạt động tăng cường sức khỏe sinh viên, thu hút sự tham gia đông đảo của các sinh viên Khoa Y với những dự án mang tính đột phá.
Scroll to Top