KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

April 9, 2024

Hội thảo khoa học về Các mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm trong chăn nuôi heo tại tỉnh Bến Tre

Ngày 02 tháng 04 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi Hội thảo Tổng kết đề tài với chủ đề “Đánh giá khả năng sức chịu tải của kênh, rạch, mương trong chăn nuôi heo tại huyện Mỏ Cày Nam. Các mô hình ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm trong chăn nuôi heo”.

Nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Nghiên cứu phát triển mực in bảo mật trên nền vật liệu nano phát quang của NaYF4 và ion đất hiếm

Nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Nghiên cứu phát triển mực in bảo mật trên nền vật liệu nano phát quang của NaYF4 và ion đất hiếm.

Chương trình năm 2024 của Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học về hỗ trợ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho hoạt động liêm chính nghiên cứu và đạo đức nghiên cứu

Tiếp theo kết quả đạt được từ năm 2023, từ ngày 25 đến 28 tháng 3 năm 2024, Đoàn công tác của Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học (Partnership for Higher Education Reform: PHER-USAID) đã có chương trình làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về hoạt động liêm chính nghiên cứu và đạo đức nghiên cứu.

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B tháng 4/2024 – Trường Đại học Công nghệ Thông tin

LỊCH BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐHQG-HCM (cấp Bộ) Tháng 04 năm 2024 Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 12/4/2024 (Thứ Sáu) Hình thức: họp trực tuyến qua Google Meet meet.google.com/drq-xwmd-rcy  Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin Mã số đề tài: DS2021-26-03 Tên đề tài: Nghiên cứu phương …

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B tháng 4/2024 – Trường Đại học Công nghệ Thông tin Read More »

Scroll to Top