KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Phục vụ cộng đồng

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác với UBND tỉnh An Giang, theo lời mời của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tổ chức Đoàn công tác đến tỉnh An Giang triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác ngày 29-30/11/2023.
Thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”, Khoa Y ĐHQG HCM đã tổ chức cuộc thi Hoạt động tăng cường sức khỏe sinh viên, thu hút sự tham gia đông đảo của các sinh viên Khoa Y với những dự án mang tính đột phá.
Từ tháng 5 - 12/2019, ĐHQG-HCM đã triển khai đề án Đào tạo nhà quản lý kinh tế trang trại chất lượng cao - Giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế trang trại tại Đồng bằng sông Cửu Long (CEO Farm).
Ngày 16/11/2007, ĐHQG-HCM và UBND tỉnh Bình Dương ký thỏa thuận Chương trình liên kết, hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2007-2015. Đến năm 2008-2009, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Trường ĐH Quốc tế Miền Đông, Dự án Bảo tàng sinh thái tre Phú An hình thành là ba kết quả đầu tiên của chặng đường “Liên kết và phục vụ cộng đồng” kéo dài suốt 10 năm qua của ĐHQG-HCM.
Scroll to Top