KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tiềm lực KH&CN

Tổng hợp tình hình tài sản ĐHQG-HCM
Ngày 15/11/2023, Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội thảo “Phổ biến các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ mới ban hành” nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín được xem là thước đo chuẩn mực của xã hội nhằm đánh giá năng lực và uy tín của các nhà khoa học, nghiên cứu. Song song với bản thảo, thư gửi tới ban biên tập (cover letter) là một tài liệu không thể thiếu và được yêu cầu nộp kèm theo trong quá trình đệ trình bản thảo đến một tập san.
Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM được thành lập theo Quyết định số 595 QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 6 tháng 8 năm 2003 của Giám đốc ĐHQG-HCM và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2005. TVTT là một đơn vị hành chính sự nghiệp độc lập, trực thuộc Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng.
Scroll to Top