KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thông tin khởi nghiệp

Sáng 13/8, ĐHQG-HCM và Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo tập huấn dành cho các nhóm dự án khởi nghiệp trong cuộc thi “Sinh viên với Quyền sở hữu trí tuệ S&IP 2021”.
Scroll to Top