KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Quỹ đề tài/dự án Quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai dự án "Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn TP.HCM"
Scroll to Top