KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chương trình năm 2024 của Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học về hỗ trợ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho hoạt động liêm chính nghiên cứu và đạo đức nghiên cứu

Tiếp theo kết quả đạt được từ năm 2023, từ ngày 25 đến 28 tháng 3 năm 2024, Đoàn công tác của Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học (Partnership for Higher Education Reform: PHER-USAID) đã có chương trình làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về hoạt động liêm chính nghiên cứu và đạo đức nghiên cứu. Nhằm triển xây dựng và triển khai các văn bản về đạo đức, Giám đốc ĐHQG-HCM đã thành lập Tổ công tác về Đạo đức nghiên cứu và Liêm chính nghiên cứu với 10 thành viên và 3 thư ký (theo Quyết định số 256 ngày 24/03/2024) do PGS.TS. Lâm Quang Vinh (Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ) là Tổ trưởng.

Đoàn công tác của Dự án PHER-USAID gồm: GS. TS. John Baumann (Phó Chủ tịch phụ trách Tuân thủ nghiên cứu, Đại học Indiana, Hoa kỳ) chuyên gia PHER, TS. Nguyễn Thị Mai Phương (Phó Giám đốc Dự án PHER) và các thành viên khác.

Trong chương trình công tác tháng 3/2024 này, các chuyên gia của Dự án PHER giúp ĐHQG-HCM hoàn thiện các văn bản: Bộ quy ước liêm chính nghiên cứu (Code of products), Quy chế Đạo đức nghiên cứu (Research Ethics), Liêm chính nghiên cứu (Research Ingirity) của ĐHQG-HCM, trao đổi về biện pháp khuyến kích học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia các vào các đề tài/dự án và tăng công bố khoa học. Đoàn chuyên gia PHER-USAID và Tổ công tác đã có 04 buổi làm tại Khoa Y (hoạt động Hội đồng Y đức cơ sở), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (tình hình hoạt động, Quy định Hội đồng đạo đức nguyên cứu cơ sở), Trường Đại học Khoa học tự nhiên (tình hình hoạt động, quy định Hội đồng nghiên cứu trên động vật) và góp ý Quy định về Liêm chính học thuật tại Trường Đại học Bách khoa.

Theo kế hoạch của BGĐ thì ĐHQG-HCM sẽ ban hành Quy chế và triển khai các quy chế này trong quý II năm 2024. Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học thuộc khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục đại học của Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ (USAID), triển khai từ năm 2022 đến năm 2026 với kinh phí là 14,2 triệu USD. Dự án có sự hợp tác thực hiện giữa 3 đại học của Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐHQG-HCM, Đại học Đà Nẵng và đối tác triển khai chính của phía Hoa Kỳ là Đại học Indiana.

Hình 1. Buổi làm việc của đoàn công tác của PHER- USAID với Tổ công tác Đạo đức và Liêm chính ĐHQG-HCM tại Nhà điều hành ĐHQG-HCM ngày 25/3/2024.

Hình 2. Buổi làm việc của đoàn công tác của PHER- USAID và ĐHQG-HCM tại Khoa Y- ĐHQG-HCM về Hội đồng Y đức cơ sở ngày 25/3/2024.

Hình 3. Buổi làm việc của đoàn công tác của PHER- USAID và ĐHQG-HCM tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về Hội đồng Đạo đức nghiên cứu con người ngày 26/03/2024.

Hình 4. Buổi làm việc của đoàn công tác của PHER- USAID và ĐHQG-HCM tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên về Hội đồng Đạo đức nghiên cứu trong Động vật ngày 26/03/2024.

Hình 5. Buổi làm việc của đoàn công tác của PHER- USAID và ĐHQG-HCM tại Trường Đại học Bách khoa về Quy định Liêm chính Nghiên cứu vào sáng ngày 27/03/2024.

Hình 6. Đại diện lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ và Ban Đào tạo làm việc với đoàn công tác của PHER- USAID về các đề xuất gắn kết nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học vào chiều ngày 27/03/2024.

Hình 7. Hội nghị tập huấn về Đạo đức và Liêm chính nghiên cứu của đoàn công tác PHER- USAID tại ĐHQG-HCM tại Trường ĐHKHXH&NV sáng ngày 28/3/2024 cho các lãnh đạo phòng, thầy cô các hội đồng đơn vị.

Ngày 28/3/2024, trong ngày làm việc cuối, Đoàn công tác PHER- USAID cũng đã tổ chức buổi tập huấn hỗ trợ kỹ thuật về các khái niệm, nội dung, tài liệu liên quan đến đạo đức nghiên cứu và liêm chính nghiên cứu cho các thầy cô liên quan và lãnh đạo các phòng chức năng liên quan. Chuyên gia của Đoàn công tác PHER-USAID đã trao đổi và hoàn thiện Bộ quy ước nghiên cứu (Code of Products) cho kịp triển khai thực hiện vào quý 2/2024.

Sau 04 ngày làm việc tích cực và chuẩn bị chu đáo, các nội dung đặt ra đã hoàn thành theo tinh thần đánh giá trong buổi làm việc chiều ngày 28/03/2024 giữa đại diện Tổ công tác về Đạo đức nghiên cứu và Liêm chính nghiên cứu ĐHQG-HCM và lãnh đạo Đoàn công tác PHER-USAID.

Ban Khoa học và Công nghệ ,
Tổ công tác về Đạo đức nghiên cứu và Liêm chính nghiên cứu

Scroll to Top