KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Cửa sổ công nghệ

Viện nghiên cứu hóa học thuộc Trường khoa học, Đại học Quốc gia Úc (Research School of Chemistry, College of Science, Australian National University: ANU)
Hiện nay, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu với tốc độ ngày càng nhanh và được cho rằng nó sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị trên toàn thế giới. Cuộc cách mạng này thực tế đã mang lại cơ hội cũng như thách cho các quốc gia, cơ hội chính là các quốc sẽ có điều kiện tiếp cận để phát triển về trình độ khoa học và công nghệ và hòa nhập với thế giới nhưng thách thức là nếu không theo kịp thì sẽ bị tụt hậu ngày càng xa.
Scroll to Top