KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đề tài cấp tỉnh/ Thành phố

Đó là 1 trong 5 kiến nghị từ nghiên cứu “Kiến tạo động lực phục hồi kinh tế TP.HCM giai đoạn COVID-19 lần thứ 4” do Trường ĐH Kinh tế - Luật và Viện nghiên cứu Phát triển công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM công bố vào sáng 6/9.
Scroll to Top