KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trên cơ sở Hiệp định hợp tác KH&CN giữa hai Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ký kết năm 2015 và Biên bản Khóa họp lần thứ hai về hợp tác KH&CN giữa Bộ BMBF và Bộ KH&CN vào năm 2021, hợp tác lĩnh vực nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sẽ được tăng cường hơn nữa. Hai Bên thống nhất chú trọng hợp tác nghiên cứu và triển khai đợt kêu gọi lần hai về quản lý và cảnh báo rủi ro thiên tai khắc nghiệt tại các đô thị, thành phố của Việt Nam và CHLB Đức
Đề tài NAFOSTED được tài trợ bởi Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Quỹ NAFOSTED) nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học quốc gia. Thông thường, đối với Nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật sẽ có 1-2 đợt đăng ký trong năm.
Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) cho đầu tư các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia, đơn giản hoá về thủ tục, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học (NCKH), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) đã hình thành và tạo ra CSDL theo thời gian thực, đồng thời chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho khoán chi trong NCKH và tăng cường công tác hậu kiểm
Scroll to Top