KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mạng lưới nghiên cứu

Trung tâm chuyển giao công nghệ
ĐHQG-HCM xây dựng và hình thành một hệ thống các tổ chức KH&CN có quy mô, chiến lược với mục tiêu hướng đến mô hình đại học nghiên cứu, một trung tâm đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.
Scroll to Top