KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Các nhóm nghiên cứu tiêu biểu

STT

Tên nhóm

Đơn vị

Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế, Luật, Quản lý

1

Nhóm nghiên cứu Hán Nôm phương Nam

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

2

Nhóm nghiên cứu, đánh giá và xây dựng hệ giá trị phát triển bền vững ở Nam bộ và Tây nguyên

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

3

Nhóm nghiên cứu các vấn đề lịch sử chính trị, kinh tế, xã hội vùng đất Nam bộ trong tiến trình phát triển và hội nhập

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

4

Nhóm nghiên cứu về Luật và Chính sách

Trường ĐH Kinh tế – Luật

Khoa học tự nhiên

5

Nhóm nghiên cứu Vành, Đại số và Lý thuyết biểu diễn

Trường ĐH Khoa học tự nhiên

6

Nhóm nghiên cứu phương trình đạo hàm riêng và bài toán ngược

Trường ĐH Khoa học tự nhiên

7

Nhóm nghiên cứu giải tích biến phân trong Tối ưu hóa

Trường ĐH Quốc tế

8

Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán

Trường ĐH Quốc tế

9

Nhóm nghiên cứu về Kỹ thuật Hạt nhân trong công nghiệp và môi trường

Trường ĐH Khoa học tự nhiên

10

Nhóm nghiên cứu Thiên văn Vật lý và Khoa học Không gian

Trường ĐH Quốc tế

11

Nhóm Vật lý tính toán

Trường ĐH Bách khoa

12

Nhóm nghiên cứu Hóa Dược

Trường ĐH Khoa học tự nhiên

13

Nhóm nghiên cứu về Hóa học xanh

Trường ĐH Khoa học tự nhiên

14

Nhóm Phát triển kỹ thuật quá trình cho nông nghiệp bền vững

Trường ĐH Bách khoa

15

Nhóm Tính toán mô phỏng và mô hình hóa đa qui mô các hệ/quá trình hóa học

Trường ĐH Quốc tế

Khoa học & Công nghệ Vật liệu

16

Nhóm nghiên cứu Quang Học – Quang Tử

Trường ĐH Khoa học tự nhiên

17

Nhóm nghiên cứu hóa lý điện hóa vật liệu năng lượng cho lưu trữ chuyển hóa và xúc tác phản ứng

Trường ĐH Khoa học tự nhiên

18

Nhóm nghiên cứu về Vật liệu nano chức năng

Trường ĐH Khoa học tự nhiên

19

Nhóm nghiên cứu vật liệu nano & ứng dụng

Viện Công nghệ nano

20

Nhóm nghiên cứu vật liệu polymer Y sinh

Trường ĐH Bách khoa

Công nghệ Sinh học & Khoa học Y sinh

21

Nhóm nghiên cứu về khoa học và công nghệ thực phẩm

Trường ĐH Bách khoa

22

Nhóm nghiên cứu Kỹ thuật Y Sinh 

Trường ĐH Quốc tế

23

Nhóm nghiên cứu Tái lập trình tế bào – Công nghệ sinh học sinh sản và chuyển cấy gen động vật

Trường ĐH Quốc tế

24

Nhóm phát triển sinh dược phẩm tiên tiến

Trường ĐH Quốc tế

25

Nhóm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn giống cây trồng

Trường ĐH Quốc tế

26

Nhóm nghiên cứu và ứng dụng Tế bào gốc

Trường ĐH Khoa học tự nhiên

27

Nhóm nghiên cứu Mô phỏng sinh học và thiết kế dược phẩm bằng máy tính

Trường ĐH Quốc tế

28

Nhóm nghiên cứu về Sinh thái & Sinh học Tiến hóa

Trường ĐH Khoa học tự nhiên

Tài nguyên, Môi trường & Năng lượng

29

Nhóm nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất tảo sạch, có giá trị kinh tế cao từ khí CO2 của khí thải lò đốt công nghiệp, góp phần giảm biến đổi khí hậu

Trường ĐH Bách khoa

30

Nhóm nghiên cứu công nghệ nước

Trường ĐH Bách khoa

31

Nhóm nghiên cứu về Ô nhiễm môi trường không khí, nước – Sức khoẻ cộng đồng – Biến đổi khí hậu

Trường ĐH Khoa học tự nhiên

32

Nhóm nghiên cứu các kỹ thuật và hệ thống không phát thải trong sản xuất công – nông nghiệp

Viện Môi trường & Tài nguyên

Cơ khí – Tự động hóa – Kỹ thuật Giao thông – Kỹ thuật Xây dựng

33

Nhóm nghiên cứu ứng dụng giải thuật tính toán mềm nâng cao

Trường ĐH Bách khoa

34

Nhóm nghiên cứu làm chủ công nghệ in 3D phục vụ phát triển các ngành kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam

Trường ĐH Bách khoa

35

Nhóm nghiên cứu cơ học ứng dụng

Trường ĐH Bách khoa

36

Nhóm nghiên cứu Thiết kế và Chế tạo phương tiện giao thông tiên tiến

Trường ĐH Bách khoa

Công nghệ Thông tin, Điện & Điện tử, Viễn thông

37

Nhóm nghiên cứu và phát triển công nghệ “Thành phố Thông minh” và “Lưới điện Thông minh”

Trường ĐH Bách khoa

38

Nhóm nghiên cứu về Phân tích dữ liệu hiệu năng cao

Trường ĐH Bách khoa

39

Nhóm nghiên cứu mạng không dây thế hệ mới

Trường ĐH Công nghệ thông tin

40

Nhóm nghiên cứu về an toàn thông tin

Trường ĐH Công nghệ thông tin

Tài liệu Hội nghị thường niên 2018

Scroll to Top