KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Author name: Admin

Chương trình năm 2024 của Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học về hỗ trợ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho hoạt động liêm chính nghiên cứu và đạo đức nghiên cứu

Tiếp theo kết quả đạt được từ năm 2023, từ ngày 25 đến 28 tháng 3 năm 2024, Đoàn công tác của Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học (Partnership for Higher Education Reform: PHER-USAID) đã có chương trình làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về hoạt động liêm chính nghiên cứu và đạo đức nghiên cứu.

Định hướng nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp ĐHQG-HCM gắn với công bố quốc tế cho nghiên cứu sinh Trường ĐH KHXH&NV

Chiều 20.3, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) phối hợp với Ban Khoa học và Công nghệ và Ban Đào tạo của Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức chương trình Tọa đàm khoa học: “Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG-HCM gắn với công bố quốc tế cho nghiên cứu sinh Trường ĐH KHXH&NV”.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn làm việc với Đại học Nebraska – Lincoln, Hoa Kỳ

Chiều 19.3, đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) đã có buổi làm việc với Đại học Nebraska – Lincoln, Hoa Kỳ. Buổi làm việc tập trung trao đổi về cơ hội hợp tác giữa hai trường trong lĩnh vực mỹ thuật – nghệ thuật biểu diễn và báo chí – truyền thông.

Scroll to Top