KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch báo cáo đề tài/dự án KHCN

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG tháng 06/2024 – Trường Đại học Bách khoa

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} STT Đề tài 1 Báo cáo định kỳ Chương trình Nghiên cứu Trọng điểm gắn liền với nhóm Nghiên cứu mạnh với thông tin cụ thể như sau:– Tên chương trình: Phát triển giải pháp nền tảng cho các hệ thống thông minh– Chủ …

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG tháng 06/2024 – Trường Đại học Bách khoa Read More »

Lịch nghiệm thu đề tài: Ứng dụng mô hình DRASTIC trên nền tảng công nghệ GIS phân vùng tổn thương các tầng chứa nước dưới đất vùng ven biển Đông Nam Bộ, Việt Nam

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} /*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại B tháng 05/2024 – Viện Môi trường và Tài nguyên: Ứng dụng mô hình DRASTIC trên nền tảng công nghệ GIS phân …

Lịch nghiệm thu đề tài: Ứng dụng mô hình DRASTIC trên nền tảng công nghệ GIS phân vùng tổn thương các tầng chứa nước dưới đất vùng ven biển Đông Nam Bộ, Việt Nam Read More »

Thông tin về việc nghiệm thu Chương trình Nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM

Thông tin nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C -Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử -Tên chương trình: Nâng cao chất lượng nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng sạch, chăm sóc sức khỏe và lưu trữ dữ liệu-Mã số: NCM2019-50-01-Trưởng nhóm: …

Thông tin về việc nghiệm thu Chương trình Nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM Read More »

Lịch nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG tháng 05/2024 – Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} /*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Lịch nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG tháng 05/2024 – Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM Tên nhiệm vụ Mã số Chủ nhiệm Thời gian Địa điểm Tách tinh …

Lịch nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG tháng 05/2024 – Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM Read More »

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG tháng 05/2024 – Trường Đại học Bách khoa

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} STT Đề tài 1 Nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG-HCM triển khai Chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ 4,0, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, hợp tác địa phương và doanh nghiệp với thông tin …

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG tháng 05/2024 – Trường Đại học Bách khoa Read More »

Thông tin về việc nghiệm thu Chương trình Nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM – Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử

-Tên chương trình: Nâng cao chất lượng nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng sạch, chăm sóc sức khỏe và lưu trữ dữ liệu-Mã số: NCM2019-50-01-Trưởng nhóm: GS. TS Phan Bách Thắng-Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử-Thời gian và địa điểm: cập …

Thông tin về việc nghiệm thu Chương trình Nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM – Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử Read More »

Thông tin nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C -Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử

Thông tin nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C -Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử – Tên chương trình: Chế tạo và nghiên cứu tính chất nhiệt điện của vật liệu MOFs– Mã số: C2022-50-01– Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lại Thị Hoa– Đơn vị: Trung tâm Nghiên …

Thông tin nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C -Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử Read More »

Lịch nghiệm thu đề tài tháng 4/2024 – Trường Đại học An Giang

1. Tên đề tài: Xây dựng quy trình công nghệ chế biến nước giải khát lên men và trà đóng lon từ măng tây xanh (Asparagus officinalis L.)
– Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Ngọc Giang.
– Đơn vị: Trường Đại học An Giang
– Mã số đề tài: C2022-16-12
– Thời gian: …. giờ …….phút, ngày ……../……./2024
– Hình thức họp: trực tuyến (online)
– Quyết định thành lập Hội đồngnghiệm thu số: 235/QĐ-ĐHQG ngày 20/03/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.
– Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Hồ Thanh Bình
Tóm tắt đề tài
2. Tên đề tài: Đánh giá phẩm chất các giống xoài đang trồng tại An Giang, bước đầu khảo sát tính trạng dày vỏ và độ ngọt của các giống xoài bằng dấu phân tử SSR
– Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên
– Đơn vị: Trường Đại học An Giang
– Mã số đề tài: C2022-16-02
– Thời gian: …. giờ …….phút, ngày ……../……./2024
– Hình thức họp: trực tuyến (online)
– Quyết định thành lập Hội đồngnghiệm thu số: /QĐ-ĐHQG ngày ……………/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.
– Chủ tịch Hội đồng:
Tóm tắt đề tài
3. Tên đề tài: Phát triển năng lực tự chủ cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới: nghiên cứu trường hợp tại tỉnh An Giang.
– Mã số: C2022-16-08
– Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Thanh Huyền
– Đơn vị: Trường Đại học An Giang
– Thời gian: …. giờ …….phút, ngày ……../……./2024
– Hình thức họp: trực tuyến (online)
– Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu số: …../QĐ-ĐHQG ngày …../…./2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.
– Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Võ Văn Thắng
Tóm tắt đề tài

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B tháng 4/2024 – Trường Đại học Công nghệ Thông tin

LỊCH BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐHQG-HCM (cấp Bộ) Tháng 04 năm 2024 Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 12/4/2024 (Thứ Sáu) Hình thức: họp trực tuyến qua Google Meet meet.google.com/drq-xwmd-rcy  Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin Mã số đề tài: DS2021-26-03 Tên đề tài: Nghiên cứu phương …

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B tháng 4/2024 – Trường Đại học Công nghệ Thông tin Read More »

Scroll to Top