KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Các đề tài đã nghiệm thu

KHOA Y Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C”Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa, kháng tiểu đường và chống tăng sinh tế bào ung thư của cây Cúc chân vịt (Sphaeranthus africanus L.,) do TS.DS. Trần Thị Huyên chủ nhiệm.

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C: “Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa, kháng tiểu đường và chống tăng sinh tế bào ung thư của cây Cúc chân vịt (Sphaeranthus africanus L.,)“                     …

KHOA Y Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C”Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa, kháng tiểu đường và chống tăng sinh tế bào ung thư của cây Cúc chân vịt (Sphaeranthus africanus L.,) do TS.DS. Trần Thị Huyên chủ nhiệm. Read More »

KHOA Y Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C “Đặc điểm viêm phổi cộng đồng có nhiễm RSV, Adenovirus ở trẻ từ 2 tháng đến 59 tháng tuổi nằm phòng cấp cứu khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1” do ThS.BSCKII. Nguyễn Thị Thu Sương chủ nhiệm

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C: “Đặc điểm viêm phổi cộng đồng có nhiễm RSV, Adenovirus ở trẻ từ 2 tháng đến 59 tháng tuổi nằm phòng cấp cứu khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1“           …

KHOA Y Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C “Đặc điểm viêm phổi cộng đồng có nhiễm RSV, Adenovirus ở trẻ từ 2 tháng đến 59 tháng tuổi nằm phòng cấp cứu khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1” do ThS.BSCKII. Nguyễn Thị Thu Sương chủ nhiệm Read More »

Nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Nghiên cứu phát triển mực in bảo mật trên nền vật liệu nano phát quang của NaYF4 và ion đất hiếm

Nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Nghiên cứu phát triển mực in bảo mật trên nền vật liệu nano phát quang của NaYF4 và ion đất hiếm.

Nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Phát triển hệ vật liệu tổ hợp cấu trúc nano của kim loại/oxit kim loại trên nền cellulose hoặc chitosan ứng dụng trong xử lý môi trường nước.

Nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Phát triển hệ vật liệu tổ hợp cấu trúc nano của kim loại/oxit kim loại trên nền cellulose hoặc chitosan ứng dụng trong xử lý môi trường nước.

Nghiệm thu đề án tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Khảo sát tổng hợp về đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam năm 2023

Nghiệm thu đề án tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Khảo sát tổng hợp về đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam năm 2023

Nghiệm thu đề án cấp ĐHQG tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin: Nghiên cứu triển khai mở rộng văn phòng điện tử cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} Nghiệm thu đề án cấp ĐHQG tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin: Nghiên cứu triển khai mở rộng văn phòng điện tử cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh   1. Tên đề tài: Nghiên cứu triển khai mở rộng …

Nghiệm thu đề án cấp ĐHQG tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin: Nghiên cứu triển khai mở rộng văn phòng điện tử cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Read More »

KHOA Y Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C “Thực trạng đề kháng thuốc kháng nấm của bệnh nấm Candida đường hầu họng trên bệnh nhân ung thư tại Việt Nam và hoạt tính kháng nấm của keo ong” do TS.DS. Nguyễn Phước Vinh chủ nhiệm

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C: “Thực trạng đề kháng thuốc kháng nấm của bệnh nấm Candida đường hầu họng trên bệnh nhân ung thư tại Việt Nam và hoạt tính kháng nấm của keo ong”             …

KHOA Y Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C “Thực trạng đề kháng thuốc kháng nấm của bệnh nấm Candida đường hầu họng trên bệnh nhân ung thư tại Việt Nam và hoạt tính kháng nấm của keo ong” do TS.DS. Nguyễn Phước Vinh chủ nhiệm Read More »

KHOA Y Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C “Nghiên cứu biến tính collagen bằng nhiệt trên mô khối u nguyên bào thần kinh ở trẻ em Việt Nam” do TS.BS. Nguyễn Sĩ Bảo chủ nhiệm

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐHQG-HCM LOẠI C: NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH COLLAGEN BẰNG NHIỆT TRÊN MÔ KHỐI U NGUYÊN BÀO THẦN KINH Ở TRẺ EM VIỆT NAM.                               …

KHOA Y Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C “Nghiên cứu biến tính collagen bằng nhiệt trên mô khối u nguyên bào thần kinh ở trẻ em Việt Nam” do TS.BS. Nguyễn Sĩ Bảo chủ nhiệm Read More »

Scroll to Top