KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nhiệm vụ KH&CN

KHOA Y Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C”Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa, kháng tiểu đường và chống tăng sinh tế bào ung thư của cây Cúc chân vịt (Sphaeranthus africanus L.,) do TS.DS. Trần Thị Huyên chủ nhiệm.

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C: “Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa, kháng tiểu đường và chống tăng sinh tế bào ung thư của cây Cúc chân vịt (Sphaeranthus africanus L.,)“                     …

KHOA Y Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C”Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa, kháng tiểu đường và chống tăng sinh tế bào ung thư của cây Cúc chân vịt (Sphaeranthus africanus L.,) do TS.DS. Trần Thị Huyên chủ nhiệm. Read More »

KHOA Y Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C “Đặc điểm viêm phổi cộng đồng có nhiễm RSV, Adenovirus ở trẻ từ 2 tháng đến 59 tháng tuổi nằm phòng cấp cứu khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1” do ThS.BSCKII. Nguyễn Thị Thu Sương chủ nhiệm

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C: “Đặc điểm viêm phổi cộng đồng có nhiễm RSV, Adenovirus ở trẻ từ 2 tháng đến 59 tháng tuổi nằm phòng cấp cứu khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1“           …

KHOA Y Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C “Đặc điểm viêm phổi cộng đồng có nhiễm RSV, Adenovirus ở trẻ từ 2 tháng đến 59 tháng tuổi nằm phòng cấp cứu khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1” do ThS.BSCKII. Nguyễn Thị Thu Sương chủ nhiệm Read More »

Nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Nghiên cứu phát triển mực in bảo mật trên nền vật liệu nano phát quang của NaYF4 và ion đất hiếm

Nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Nghiên cứu phát triển mực in bảo mật trên nền vật liệu nano phát quang của NaYF4 và ion đất hiếm.

Nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Phát triển hệ vật liệu tổ hợp cấu trúc nano của kim loại/oxit kim loại trên nền cellulose hoặc chitosan ứng dụng trong xử lý môi trường nước.

Nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Phát triển hệ vật liệu tổ hợp cấu trúc nano của kim loại/oxit kim loại trên nền cellulose hoặc chitosan ứng dụng trong xử lý môi trường nước.

Nghiệm thu đề án tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Khảo sát tổng hợp về đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam năm 2023

Nghiệm thu đề án tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Khảo sát tổng hợp về đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam năm 2023

Nghiệm thu đề án cấp ĐHQG tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin: Nghiên cứu triển khai mở rộng văn phòng điện tử cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} Nghiệm thu đề án cấp ĐHQG tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin: Nghiên cứu triển khai mở rộng văn phòng điện tử cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh   1. Tên đề tài: Nghiên cứu triển khai mở rộng …

Nghiệm thu đề án cấp ĐHQG tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin: Nghiên cứu triển khai mở rộng văn phòng điện tử cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Read More »

Trường Đại học An Giang: Thông báo đăng ký đề tài A, B, C cấp ĐHQG-HCM năm 2025

Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học, Trường Đại học An Giang gửi tới quý Thầy/Cô công văn số 521/ĐHQG-KHCN ngày 29/03/2024 của Đại học Quốc gia TP. HCM về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2025. Nội dung công văn quý Thầy/Cô vui lòng mở file đính kèm.

Quy trình đăng ký:

Cá nhân đăng ký theo mẫu và gởi cho Thư ký phụ trách NCKH của đơn vị tổng hợp.

Phiếu đăng ký của cá nhân (đã ký), danh mục tổng hợp (file word) của đơn vị gửi cho chuyên viên phụ trách Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học để Phòng tổng hợp và tổ chức họp Hội đồng xét duyệt danh mục (đối với đề tài C), cụ thể như sau:

1. Đối với đề tài C:

-Thời gian gửi về Phòng QLKH&ĐTSĐH: Chậm nhất đến 10 giờ ngày 08/04/2024.

+ Khoa Sư phạm, Khoa NN&TNTN, BM. Giáo dục thể chất, BM. Giáo dục quốc phòng và các Phòng chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu gửi cho chuyên viên Nguyễn Thị Lan Phương (email: ntlphuong@agu.edu.vn).

+ Các đơn vị còn lại gửi cho chuyên viên Lê Thị Á Đông (email: ltadong@agu.edu.vn).

2. Đối với đề tài A, B:

Gửi phiếu đề xuất và file tổng hợp cho chuyên viên Trần Minh Vũ (emai: tmvu@agu.edu.vn) chậm nhất đến 10 giờ ngày 12/04/2024

* Lưu ý: Hồ sơ đề xuất đề tài cấp ĐHQG loại A, B, quý Thầy/Cô đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: pms.vnuhcm.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô.

Scroll to Top