KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tiềm lực KH&CN

Các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ mới ban hành

Ngày 15/11/2023, Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội thảo “Phổ biến các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ mới ban hành” nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Kinh nghiệm và kỹ năng viết thư gửi tới ban biên tập cho Tạp chí Quốc tế uy tín

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín được xem là thước đo chuẩn mực của xã hội nhằm đánh giá năng lực và uy tín của các nhà khoa học, nghiên cứu. Song song với bản thảo, thư gửi tới ban biên tập (cover letter) là một tài liệu không thể thiếu và được yêu cầu nộp kèm theo trong quá trình đệ trình bản thảo đến một tập san.

Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu Thư viện trung tâm ĐHQG-HCM

Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM được thành lập theo Quyết định số 595 QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 6 tháng 8 năm 2003 của Giám đốc ĐHQG-HCM và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2005. TVTT là một đơn vị hành chính sự nghiệp độc lập, trực thuộc Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng.

Hướng dẫn đăng ký cơ sở dữ liệu Thư viện trung tâm ĐHQG-HCM

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là một đại học đa ngành, đa lĩnh vực gồm các trường thành viên và các đơn vị trực thuộc. Đối với mô hình tổ chức của một đại học đa ngành, hệ thống thư viện sẽ có một thư viện trung tâm và các thư viện thành viên. Trong đó, thư viện trung tâm làm đầu mối liên kết tổ chức các thư viện trong toàn ĐHQG-HCM để tổng hợp được nguồn lực thông tin của cả hệ thống thư viện. Vì vậy, ĐHQG-HCM đã quyết định thành lập Thư viện Trung tâm như là một thư viện kiểu mẫu, làm cơ sở để hoàn thiện hệ thống thư viện xứng tầm của một đại học hàng đầu.

Scroll to Top