KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại C tại Trường Đại học Quốc tế: Phát triển và tăng cường nhận diện đối tượng cho hệ thống tự động giám sát bằng camera và RFID tầm xa

1.

Tên đề tài:

Phát triển và tăng cường nhận diện đối tượng cho hệ thống tự động giám sát bằng camera và RFID tầm xa

2.

Mã số

C2022-18-10

3.

Chủ nhiệm đề tài:

TS. Lý Tú Nga

Nhóm nghiên cứu gồm: 01 TS, 01 ThS và 01 Sinh viên đại học.

4.

Đơn vị:

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

5.

Lĩnh vực:

Công nghệ thông tin và truyền thông

6.

Loại hình:

Nghiên cứu cơ bản

7.

Thời gian thực hiện:

24 tháng

8.

Kinh phí nghiên cứu:

80 triệu đồng

9

Thời gian nghiệm thu

Ngày 28 tháng 11 năm 2023

10

Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ

PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ (Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM) theo Quyết định số 1444/QĐ-ĐHQG ngày 12/10/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11.

Nội dung thực hiện

– Nội dung 1:  Đề xuất giải pháp nhận diện đối tượng bằng phương pháp quét tự động (RFID) tầm xa (1m-3m) nhằm truy xuất (retrieval) dữ liệu đối tượng

 – Nội dung 2: Đề xuất giải pháp nhận diện đối tượng bằng camera để tăng cường nhận diện đối tượng cho hệ thống

. Kết quả: 01 bài báo tạp chí non-ISI Q3

– Nội dung 3: Đề xuất thuật toán cải thiện tính chính xác kết quả nhận diện.

. Kết quả: 01 bài báo hội nghị   

12.

Kết quả

* Sản phẩm mềm: Không.* Sản phẩm cứng: Không.* Sản phẩm đào tạo và khoa học:

. 01 bài báo hội nghị

. 01 bài báo non ISI Q3

. Đào tạo: 01 SV tham gia trực tiếp vào đề tài

13.

Thông tin liên hệ CNĐT

Email: ltnga@hcmiu.edu.vn

14.

Liên hệ ĐHQG-HCM

Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/)


Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM 

Scroll to Top