KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại B tháng 01/2024 – Viện Môi trường và Tài nguyên

Thời gian: 14h00, ngày 08/01/2024

Địa điểm: Phòng Họp – Viện Môi trường và Tài nguyên – 142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM.

Đơn vị: Viện Môi trường và Tài nguyên.

Mã số đề tài: B2021-24-01.

Tên đề tài: Đánh giá khả năng ứng dụng giải pháp đập di động để ứng phó với xâm nhập mặn và hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Châu Nguyễn Xuân Quang.

Quyết định nghiệm thu số 1856/QĐ-ĐHQG ngày 28/12/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM;

Chủ tịch Hội đồng: GS.TS.Nguyễn Kim Lợi.

Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM

Scroll to Top