KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG tháng 06/2024 – Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

STT

Đề tài

1

Thời gian: 18g00 20/6/2024

Địa điểm: Phòng họp I.12, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Mã số đề tài: DN2022-18-02

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hạ tầng dữ liệu phục vụ hợp tác giữa ĐHQG-HCM với doanh nghiệp và địa phương

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Vũ

Quyết định nghiệm thu số 612/QĐ-ĐHQG ngày 12/6/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM; Chủ tịch Hội đồng: 

Link báo cáo online (nếu có): https://meet.google.com/jnz-vxoe-hbb

2

Thời gian: cập nhật sau

Địa điểm: Phòng họp I.12, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Mã số đề tài: 562-2022-18-05

Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số số dược liệu họ na (Annonaceae)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tôn Thất Quang

Quyết định nghiệm thu số    /QĐ-ĐHQG ngày  /6/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM; Chủ tịch Hội đồng: 

Link báo cáo online (nếu có):

3

Thời gian: cập nhật sau

Địa điểm: Phòng họp I.12, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Mã số đề tài: C2021-18-22

Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tương thích sinh học trên nền Chitosan/Polyvinyl alcohol composite nhằm ứng dụng làm màng phủ vết thương

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Ngọc Hà Thu

Quyết định nghiệm thu số    /QĐ-ĐHQG ngày  /6/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM; Chủ tịch Hội đồng: 

Link báo cáo online (nếu có):

4

Thời gian: cập nhật sau

Địa điểm: Phòng họp I.12, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Mã số đề tài: ĐA2023-18-02

Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất tinh dầu tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương

Chủ nhiệm đề tài: ·   TS. Đoàn Ngọc Nhuận       

Quyết định nghiệm thu số    /QĐ-ĐHQG ngày  /6/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM; Chủ tịch Hội đồng: 

Link báo cáo online (nếu có):

5

Thời gian: cập nhật sau

Địa điểm: Phòng họp I.12, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Mã số đề tài: GEN2019-18-01

Tên đề tài: Lập bản đồ phân bố nguồn gen quý các loài cá bản địa ở vùng nước nội địa Tây Nguyên: cơ sở cho công tác bảo tồn nguyên vị (in-situ) và sử dụng bền vững 

Chủ nhiệm đề tài: ·   PGS. TS. Hoàng Đức Huy  

Quyết định nghiệm thu số    /QĐ-ĐHQG ngày  /6/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM; Chủ tịch Hội đồng: 

Link báo cáo online (nếu có):

Scroll to Top