KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

July 9, 2024

Nghiệm thu đề án tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Nghiên cứu mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất tinh dầu tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương

Nghiệm thu đề án tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Nghiên cứu mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất tinh dầu tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương

Hội thảo khoa học quốc gia: Cạnh tranh Mỹ – Trung và tác động đến khu vực Đông Nam Á

Sáng 5.7, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: Cạnh tranh Mỹ – Trung và tác động đến khu vực Đông Nam Á. Hội thảo đã làm rõ nhiều khía cạnh, nội dung cách thức triển khai và đánh giá tác động của cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung đến khu vực Đông Nam Á trên các lĩnh vực cụ thể, do khoa Quan hệ quốc tế đăng cai thực hiện.

Scroll to Top