KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

May 3, 2024

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM tháng 05/2024 – Trường Đại học Bách khoa

/*! elementor – v3.19.0 – 07-02-2024 */ .elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container{height:100%;width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty{position:relative;min-height:22px;min-width:22px}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon,.e-con>.elementor-widget-spacer.elementor-widget-empty .elementor-widget-empty-icon{position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;margin:auto;padding:0;width:22px;height:22px} STT Đề tài 1 Nghiệm thu nhiệm vụ cấp ĐHQG-HCM triển khai Chương trình Nghiên cứu Trọng điểm gắn liền với Nhóm Nghiên Cứu Mạnh với thông tin cụ thể như sau: – Tên chương trình: Tổng hợp hữu cơ trong điều kiện Hóa học …

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM tháng 05/2024 – Trường Đại học Bách khoa Read More »

Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023, 06 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Công văn số 630/BKHCN-KHTC ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN và ĐMST) và dự toán ngân sách KH&CN năm 2025

Scroll to Top