Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

Nhằm triển khai Chiến lược phát triển, ĐHQG-HCM trân trọng thông báo kế hoạch tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2025 theo Công văn số 521/ĐHQG-KHCN ngày 29/3/2024 của ĐHQG-HCM.