Câu lạc bộ nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn sinh hoạt lần 2

Sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) đã diễn ra buổi sinh hoạt Câu lạc bộ nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực KHXH&NV lần 2.