Giải Nobel Y học và Vật lý 2023 thuộc về hai nhà khoa học từng đạt giải thưởng quốc tế L’Oreal-UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học

Giáo sư Katalin Karikó và Giáo sư Anne L’Huillier, 2 nhà khoa học nữ nhận giải Nobel năm nay trong lĩnh vực Y học và Vật lý từng được vinh danh qua Giải thưởng Khoa học danh giá L’Oreal-UNESCO For Women in Science năm 2011 và năm 2022.