KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Sản phẩm đề tài KHCN: Keo sinh học cho tấm dán chữa lành vết thương
Môi trường nuôi cấy tế bào gốc trung mô – MSCCULT
Chuyển giao quy trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) cho tỉnh Bình Thuận
Sản phẩm cho lĩnh vực quản lý hoạt động kinh tế và nhân sự tại các đơn vị, doanh nghiệp
Previous slide
Next slide

13.000+

Bài báo quốc tế

216

Bằng độc quyền
sở hữu trí tuệ

4.300+

Đề tài và dự án các cấp

3.500+

Nhân sự nghiên cứu

2.200+ tỉ đồng

Doanh thu chuyển giao công nghệ

Hoạt động KH&CN tại ĐHQG-HCM

Scroll to Top