Hội thảo: “Kinh tế tuần hoàn – Giải pháp hướng đến trung hòa carbon cho khu đô thị ĐHQG-HCM”

Chiều ngày 02/07/2024, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn đã tổ chức thành công Hội thảo: “Kinh tế tuần hoàn – Giải pháp hướng đến trung hòa carbon cho khu đô thị ĐHQG-HCM” tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM. Hội thảo nhằm hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập ĐHQG-HCM 27/01/1995 – 27/01/2025.