Sinh hoạt Câu lạc bộ nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực KHXH&NV lần 5

Ngày 23/12, Trường Đại học An Giang phối hợp Ban Khoa học Công nghệ ĐHQG-HCM tổ chức buổi Sinh hoạt Câu lạc bộ Nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn lần 5.