KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tọa đàm “Giới thiệu chức năng và góp ý kiến hệ thống quản lý đề tài PMS”

Ngày 20/12/2023 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã diễn ra Tọa đàm “Giới thiệu chức năng và góp ý kiến hệ thống quản lý đề tài PMS”.

PMS là hệ thống quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM. Mục đích của hệ thống này là tin học hóa các quá trình trong công tác quản lý các đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học, công khai minh bạch các bước từ đăng ký đề tài, phản biện, xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu đề tài.

Phát biểu khai mạc buổi toạ đàm, PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM nêu rõ lý do phát triển hệ thống PMS là giúp công khai, minh bạch trong công tác quản lý đề tài/dự án, và mong muốn hệ thống này ngày càng phát huy hiệu quả, giúp các nhà khoa học của ĐHQG-HCM dễ dàng hơn trong việc đăng ký, thực hiện và nghiệm thu đề tài các cấp.

PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu khai mạc tọa đàm.

PGS. TS. Nguyễn Văn Vũ, đại diện nhóm phát triển đề tài đã giới thiệu quá trình thực hiện hệ thống PMS (Project Management System) và các chức năng được phát triển của giai đoạn 01 từ bước đăng ký đến báo cáo và nghiệm thu đề tài bao gồm xét duyệt, phản biện trực tuyến, báo cáo tiến độ và quản lý hồ sơ đề tài. Ngoài ra, PGS. Vũ cũng chia sẻ kế hoạch phát triển giai đoạn 02 của hệ thống bao gồm các chức năng: xây dựng hồ sơ nhà khoa học, thực hiện báo cáo/thống kê, hoàn thiện các chức năng sơ tuyển, nghiệm thu và mở rộng quản lý đối với các đề tài các cấp.

PGS. TS. Nguyễn Văn Vũ giới thiệu các chức năng của hệ thống PMS

PGS.TS. Huỳnh Thanh Công, Ban Khoa học và Công nghệ báo cáo về kế hoạch đăng ký các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQG-HCM loại A, B và lưu ý đối với Bộ phận quản lý khoa học và công nghệ các đơn vị về quy trình đăng ký, sơ tuyển, thẩm định chuyên môn, thẩm định tài chính với các lộ trình cụ thể trong năm. Ngoài ra, báo cáo đề cập đến một số lưu ý Thông tư 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Có khoảng 50 đại biểu đến từ các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM đã đóng góp hơn 30 ý kiến nghiêm túc và thực tế trong công tác vận hành tại đơn vị, cùng với 28 ý kiến khảo sát online, là cơ sở quan trọng cho việc hoàn thiện thêm các chức năng của hệ thống PMS. Ban tổ chức Tọa đàm đã phản hồi, trao đổi lại nhiều ý kiến đóng góp tại phiên trao đổi và sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống trong thời gian tới. 

Kết thúc tọa đàm, Ban tổ chức ghi nhận các ý kiến đóng góp quý báu và sẽ tiếp tục tiếp nhận các ý kiến đóng góp khác qua link khảo sát góp phần hoàn thiện hệ thống PMS hỗ trợ công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phục vụ các mục tiêu chiến lược về khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2030.

Bài: Công Khoa
Ảnh: Thiện Thông 

Scroll to Top