Viện Công nghệ Nano ký kết thỏa thuận hợp tác với Lab NAME của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Jashore – Bangladesh

Viện Công nghệ Nano ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Jashore – Bangladesh với mục đích Hợp tác về Giáo dục và Nghiên cứu khoa học.