KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trường Đại học An Giang: Thông báo đăng ký đề tài A, B, C cấp ĐHQG-HCM năm 2025

Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học, Trường Đại học An Giang kính gửi tới quý Thầy/Cô công văn số 521/ĐHQG-KHCN ngày 29/03/2024 của Đại học Quốc gia TP. HCM về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2025. Nội dung công văn quý Thầy/Cô vui lòng mở file đính kèm.

Quy trình đăng ký:

Cá nhân đăng ký theo mẫu và gởi cho Thư ký phụ trách NCKH của đơn vị tổng hợp.

Phiếu đăng ký của cá nhân (đã ký), danh mục tổng hợp (file word) của đơn vị gửi cho chuyên viên phụ trách Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học để Phòng tổng hợp và tổ chức họp Hội đồng xét duyệt danh mục (đối với đề tài C), cụ thể như sau:

  1. Đối với đề tài C:

-Thời gian gửi về Phòng QLKH&ĐTSĐHChậm nhất đến 10 giờ ngày 08/04/2024.

Khoa Sư phạm, Khoa NN&TNTN, BM. Giáo dục thể chất, BM. Giáo dục quốc phòng và các Phòng chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu gửi cho chuyên viên Nguyễn Thị Lan Phương (email: ntlphuong@agu.edu.vn).

Các đơn vị còn lại gửi cho chuyên viên Lê Thị Á Đông (email: ltadong@agu.edu.vn).

  1. Đối với đề tài A, B:

Gửi phiếu đề xuất và file tổng hợp cho chuyên viên Trần Minh Vũ (emai: tmvu@agu.edu.vnchậm nhất đến 10 giờ ngày 12/04/2024

* Lưu ý: Hồ sơ đề xuất đề tài cấp ĐHQG loại A, B, quý Thầy/Cô đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: pms.vnuhcm.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô.

Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top