KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C: “Thực trạng đề kháng thuốc kháng nấm của bệnh nấm Candida đường hầu họng trên bệnh nhân ung thư tại Việt Nam và hoạt tính kháng nấm của keo ong”

                                     THÔNG TIN  KẾT QUẢ NGHIỆM THU

                                    ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1.

Tên đề tài:

Thực trạng đề kháng thuốc kháng nấm của bệnh nấm Candida đường hầu họng trên bệnh nhân ung thư tại Việt Nam và hoạt tính kháng nấm của keo ong.

2.

Mã số

C2022-44-16

3.

Chủ nhiệm đề tài:

TS.DS. Nguyễn Phước Vinh

Nhóm nghiên cứu gồm: 3TS, 1PGS, 3 SV

4.

Đơn vị:

Khoa Y, ĐHQG-HCM

5.

Lĩnh vực:

Khoa học Sức khỏe

6.

Loại hình :

Nghiên cứu ứng dụng

7.

Thời gian thực hiện:

18  tháng (3/2023 – 8/2024)

8.

Kinh phí nghiên cứu:

110 triệu đồng

9

Thời gian nghiệm thu

Ngày 26 tháng 3 năm 2024

10

Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp (đơn vị Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM) theo Quyết định 172/QĐ-ĐHQG ngày 06/3/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

11.

Nội dung thực hiện

 

– Nội dung 1: Tình trạng kháng thuốc kháng nấm của nấm Candida đường hầu họng trên bệnh nhân ung thư tại Việt Nam

+ Xác định tỉ lệ các loại nấm Candida albicans và Candida non-albicans và đánh giá được tình trạng kháng thuốc kháng nấm của chúng trên bệnh nhân ung thư tại Việt Nam

+ Trên tổng số 76 mẫu từ các bệnh nhân ung thư hầu họng có 48/76 mẫu tương đương 63,16% mẫu là C. albicans và 28/76 mẫu tương đương 36,84% là C. non-albicans. Tình trạng kháng thuốc kháng nấm trên các 04 thuốc kháng nấm thông dụng (Nystatin, fluconazole, clotrimazole, miconazole) đã được xác định sử dụng phương pháp tham chiếu của các ủy ban quốc gia cho phòng thí nghiệm lâm sàng

– Nội dung 2: Thu mua và khảo sát hoạt tính kháng nấm riêng lẻ hoặc phối hợp với thuốc kháng nấm của một mẫu keo ong (propolis) thu thập tại tỉnh Đaklak, Việt Nam.

+ Khảo sát ban đầu hoạt tính kháng nấm riêng lẻ hay cộng hợp của một mẫu keo ong

+ Kết quả Khảo sát ban đầu hoạt tính kháng nấm riêng lẻ hay cộng hợp của một mẫu keo ong. Khảo sát ban đầu cho thấy keo ong thu mua tại Đaklak có hoạt tính kháng nấm được thể hiện trên cả hai chủng nhạy cảm và đề kháng fluconazole. Tuy nhiên, trên chủng nhạy cảm, tác dụng này yếu hơn so với thuốc đối chứng là fluconazole. Trên chủng đề kháng fluconazole, tác dụng này có ý nghĩa. Ở trạng thái cộng hợp, keo ong cho tác dụng kháng nấm cộng hợp có ý nghĩa với fluconazole trên chủng đề kháng. Tuy nhiên, tác dụng này không rõ ràng trên chủng nhạy cảm.

12.

Kết quả

* Công bố khoa học:

01 báo đăng tạp chí quốc tế:

–    Bac V.G. Nguyen, Hau H.N. Nguyen, Thanh-Hoa Vo, Minh-Tri Le, Viet-Khoa Tran-Nguyen, Thao Thanh Vu, Phuoc-Vinh Nguyen, Prevalence and drug susceptibility of clinical Candida species in nasopharyngeal cancer patients in Vietnam, One Health, Volume 18, 2024, 100659, ISSN 2352-7714, https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2023.100659

01 Báo cáo tại Hội nghị quốc tế

–    Báo cáo Oral tại Hội nghị AFPS Conference 2023, 8-10/11/2023 tại Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội. Bài báo cáo: Development of nanoformulation containing fluconazole and ibuprofen to tackle the drug-resistance phenomenon in oral Candidiasis in Vietnamese cancer patients

01 giải thưởng KHCN:

–    Nghiên cứu mở rộng từ đề tài, đạt giải Nhì tại giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần thứ 25 năm 2023.

Tham gia đào tạo: 03 sinh viên.

13.

Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu)

 

14.

Thông tin liên hệ CNĐT

Học hàm, học vị, họ và tên:  TS.DS. Nguyễn Phước Vinh, Khoa Y, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, email: npvinh@medvnu.edu.vn

15.

Liên hệ ĐHQG-HCM

Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/)

                                                                              Đơn vị đăng tin: KHOA Y, ĐHQG-HCM   

                                                                              Thời điểm: ngày 01 tháng 4 năm 2024

 

Scroll to Top