KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐHQG-HCM LOẠI C: NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH COLLAGEN BẰNG NHIỆT TRÊN MÔ KHỐI U NGUYÊN BÀO THẦN KINH Ở TRẺ EM VIỆT NAM.

                                          THÔNG TIN  KẾT QUẢ NGHIỆM THU

                                         ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1.

Tên đề tài:

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH COLLAGEN BẰNG NHIỆT TRÊN MÔ KHỐI U NGUYÊN BÀO THẦN KINH Ở TRẺ EM VIỆT NAM.

2.

Mã số

C2022-44-13

3.

Chủ nhiệm đề tài:

TS.BS. Nguyễn Sĩ Bảo

Nhóm nghiên cứu gồm: 2TS, 1 BS, 1 SV

4.

Đơn vị:

Khoa Y, ĐHQG-HCM

5.

Lĩnh vực:

Khoa học Sức khỏe

6.

Loại hình:

Nguyên cứu  cơ bản

7.

Thời gian thực hiện:

24  tháng (03/2022 – 03/2024)

8.

Kinh phí nghiên cứu:

100 triệu đồng

9

Thời gian nghiệm thu

Ngày 29 tháng 03 năm 2024

10

Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ

PGS.TS.BS. Lê Văn Quang (đơn vị Khoa Y) theo Quyết định 146/QĐ-ĐHQG ngày 01/03/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

11.

Nội dung thực hiện

Nội dung 1: Tiến hành phân tích tổng hợp và thử nghiệm điều kiện các biến tính collagen liên quan đến hoá chất và nhiệt độ.

–  Phương pháp cắt hủy nhiệt nóng hiệu quả hủy mô tốt hơn so với phương pháp làm lạnh về thời gian trung bình, số lượng chu kỳ cắt và độ phá hủy mô.

–  Cắt đốt nhiệt nóng dẫn đến sự biến tính collagen trong dòng tế bào u nguyên bào thần kinh, phát hiện  thông qua sự hiện diện của vệt nhuộm Fab-CHP và sự không hiện diện của kháng thể COL1.

Nội dung 2: Phân tích vai trò các thụ thể bề mặt trong điều hoà vi môi trường ung thư sau khi collagen bị biến tính.

–  Cắt hủy nhiệt laser tạo collagen biến tính làm giảm biểu hiện của LOX/LOXL2, phát hiện thông qua sự giảm pFAK, CDC42.

–  Collagen biến tính  làm giảm quá trình chuyển tiếp trung mô biểu mô, phát hiện thông qua sự giảm N-Cadherin và Vinmentin và sự tăng E-Cadherin.

Nội dung 3: Đánh giá chức năng xâm lấn, tăng sinh của dòng tế bào u nguyên bào thần kinh ung thư SKNDZ sau khi biến tính Collagen

– Cắt hủy nhiệt tạo collagen biến tính làm giảm tăng sinh tế bào, phát hiện thông qua sự giảm Ki67 và làm tăng apoptosis, phát hiện thông qua tăng C-Caspase 3

– Collagen biến tính còn ức chế sự di chuyển của tế bào, phát hiện thông qua sự giảm CXCR4

12.

Kết quả

* Công bố khoa học:

–  Công bố nghiên cứu tại tạp chí quốc tế Journal of Thermal Biology (Thuộc hạng Q1 năm 2022); ISSN: 0306-4565; bài báo “Denatured collagen inhibits neuroblastoma tumor- sphere migration and growth via the LOX/LOXL2 – FAK signaling pathway”; nhóm tác giả: Chi-Bao Bui, Kha Dong To, Diem My Vu, Quynh-Giang Nguyen, Hiep Thi Nguyen, Si-Bao Nguyen.

–  Công bố nghiên cứu tại tạp chí trong nước Tạp chí Phát triển KHCN ĐHQG-HCM, chuyên san Khoa học sức khỏe; ISSN: 2734-9446; bài báo “Optimizing Fiber Laser Ablation for Enhancing the Tumor Microenvironment in Neuroblastoma”; nhóm tác giả: Giang Quynh Nguyen ,  Khang Duy Nguyen,  Quoc Tri Nguyen,  Cuong Nguyen Pham , Bao Chi Bui ,  Bao Si Nguyen .

–  01 bài báo cáo Oral tại Hội Nghị Khoa học Phòng chống Ung thư thường niên lần thứ 11 – Hội nghị ung thư vú Đông Nam Á lần thứ 7 (SEABCS)

Hỗ trợ sinh viên:

– Hỗ trợ hướng dẫn sinh viên Khoa Y, ĐHQG-HCM tham gia nghiên cứu khoa học. 

– Danh sách các sinh viên tham gia bao gồm:

1/ Nguyễn Quỳnh Giang, ngành Y khoa

13.

Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu)

 

14.

Thông tin liên hệ CNĐT

Học hàm, học vị, họ và tên: TS.BS. Nguyễn Sĩ Bảo. Cơ quan: Khoa Y, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Email: nsbao@medvnu.edu.vn

15.

Liên hệ ĐHQG-HCM

Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/).

                                                                          Đơn vị đăng tin: KHOA Y, ĐHQG-HCM   

                                                                       Thời điểm: ngày 29 tháng 03 năm 2024   

Scroll to Top