KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trường Đại học An Giang: Thông báo hoàn chỉnh hồ sơ đề tài cấp ĐHQG-HCM năm 2024

Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học thông báo đến chủ nhiệm đề tài cấp ĐHQG-HCM A, B, C mở mới năm 2024 và chương trình 4.0 như sau:

* Quyết định giao và phê duyệt kinh phí đề tài

* Hồ sơ hoàn chỉnh gồm (đính kèm file TB_CNDT_2024):

– Hoàn thiện hồ sơ trên hệ thống pms.vnuhcm.edu.vn dùng thống nhất bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman

– Hoàn thiện hồ sơ bản in: chủ nhiệm in hồ sơ đã đăng tải trên hệ thống, đóng thành 06 bộ có chữ ký của chủ nhiệm, các thành viên tham gia và chủ tịch hội đồng:

* Đề nghị chủ nhiệm đề tài:

– Lên hệ Phòng Kế hoạch – Tài vụ để dự toán lại kinh phí theo thông tư 02 và 03. Kinh phí dự toán các khoản vật tư và chi khác từ 30 triệu trở lên phải thông qua đấu thầu.

– Hoàn thiện hồ sơ đề tài (trên hệ thống pms và bản in) trước 10h ngày 25/01/2024.

– Nơi nhận hồ sơ:

+ CV. Trần Minh Vũ phụ trách hồ sơ A,B và 4.0;

+ CV. Nguyễn Thị Lan Phương và Lê Thị Á Đông phụ trách hồ sơ C.

Trân trọng! 

Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top