KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG tháng 03/2024 – Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Tên nhiệm vụ

Mã số

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

Nghiên cứu phát triển hạt nano và màng mỏng hydrogel từ polymer tương hợp sinh học kết hợp nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi (FGF-2) ứng dụng trong điều trị bỏng trên mô hình chuột

B2021-18-01

PGS.TS. Trần Văn Hiếu

14g00 05/3/2024

Phòng I.12

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5.

Tên nhiệm vụ

Mã số

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

Nghiên cứu các tính chất quang – điện – nhiệt và cấu trúc của màng mỏng phún xạ ô-xít kẽm được pha tạp các nguyên tố hóa học có bán kính ion lân cận kẽm và ô-xy cho ứng dụng chuyển hóa năng lượng

VL2022-18-02

PGS.TS. Trần Cao Vinh

8g30 15/3/2024

Phòng I.12

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5.

Tên nhiệm vụ

Mã số

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

Chế tạo và khảo sát tính chất đảo điện trở thuận nghịch của linh kiện bộ nhớ trên nền vật liệu Perovskite

VL2022-18-03

PGS.TS. Phạm Kim Ngọc

10g00 15/3/2024

Phòng I.12

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5.

Tên nhiệm vụ

Mã số

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

Phát triển hệ vật liệu tổ hợp cấu trúc nano của kim loại/oxit kim loại trên nền cellulose hoặc chitosan ứng dụng trong xử lý môi trường nước

VL2022-18-04

GS.TS. Lê Văn Hiếu

9g00 23/3/2024

Phòng I.12

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5.

Tên nhiệm vụ

Mã số

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

Nghiên cứu chế tạo cảm biến Fe3O4/TiO2/M ứng dụng phát hiện chất bảo vệ thực vật bằng phương pháp quang phổ Raman

VL2022-18-01

PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu

8g30 26/3/2024

Phòng I.12

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5.

Tên nhiệm vụ

Mã số

Chủ nhiệm

Thời gian

Địa điểm

Phát triển Quỹ gen các giống tre Việt Nam giai đoạn 2021-2024

QGB11.ĐA01/2021

TS. Diệp Thị Mỹ Hạnh

14g00 26/3/2024

Phòng I.12

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5.

 

Scroll to Top