KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

LỊCH BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐHQG (cấp Bộ) Tháng 02 năm 2024

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 28/02/2024 (Thứ Tư)

Địa điểm: phòng A112, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Mã số đề tài: B2023-26-02

Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng kiểm thử bảo mật và tiêu chuẩn quản lý an toàn thông tin cho hạ tầng công nghệ thông tin huyện Bình Chánh

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu số 83/QĐ-ĐHQG ngày 29/01/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM; Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Phan Thị Tươi

Scroll to Top