KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, ĐHQG-HCM đã mời lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ KH&CN đến trao đổi và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư cho các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu thuộc ĐHQG-HCM.

Diễn giả tại buổi làm việc là TS. Lý Hoàng Tùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đính kèm là nội dung trình bày của TS. Lý Hoàng Tùng tại buổi làm việc.

Tệp đính kèm: Toa dam HTQT theo NĐT

Scroll to Top