KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (cấp Bộ) tháng 01/2024 – Trường Đại học Quốc tế

STT

Đề tài

1

Thời gian: Lúc 14g30, ngày 23/01/2024

Địa điểm: Họp trực tuyến tại Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức

Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế

Mã số đề tài: B2022-28-02

Tên đề tài: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các điều kiện xử lý sinh học và vật lý đến sự biến đổi thành phần dinh dưỡng và khả năng kháng tiêu hóa của tinh bột một số loại ngũ cốc và đậu đỗ

Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Phạm Văn Hùng

Quyết định nghiệm thu số 50/QĐ-ĐHQG ngày 16/01/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM

Chủ tịch Hội đồng: GS. TS. Lê Văn Việt Mẫn

 

Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

Scroll to Top