KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch nghiệm thu đề tài tháng 1/2024 – Trường Đại học An Giang

Tên đề tài: Mô phỏng biến đổi địa hình đáy thuỷ vực và chẩn đoán vùng nguy cơ sạt lở tỉnh An Giang.

Mã số: A2020-16-02

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh

Hình thức họp: trực tuyến

Thời gian họp: 14 giờ ngày 03/01/2024

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu số 1829/QĐ-ĐHQG ngày 25/12/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM
Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang

Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM

Scroll to Top